Konfiguracja programów pocztowych

Parametry konfiguracji programów pocztowych  

 

 • Ustawienie serwera poczty wychodzącej:
 • Adres serwera poczty wychodzącej (nazwa hosta poczty wychodzącej): nazwa domeny, na której jest założona skrzynka pocztowa. Będzie miał postać np.: edusoft24.pl
 • Hasło: hasło dostępowe do skrzynki ustawione dla indywidualnego konta mailowego.
 • Port poczty wychodzącej: 465
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Tryb zabezpieczeń SSL/TLS

  Ustawienie serwera poczty przychodzącej:

 • Adres serwera poczty przychodzącej (nazwa hosta poczty przychodzącej): nazwa domeny, na której jest założona skrzynka pocztowa. Będzie miał postać np.: edusoft24.pl
 • Hasło: hasło dostępowe do skrzynki ustawione dla indywidualnego konta mailowego.
 • Port poczty przychodzącej: 993 (w protokole IMAP) lub 995 (w protokole POP3)
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Tryb zabezpieczeń SSL/TLS